فایل (word) رابطه بین منابع قدرت با اثربخشی مدیران هیئت ها و انجمن های ورزشی شهرستان میانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه بین منابع قدرت با اثربخشی مدیران هیئت ها و انجمن های ورزشی شهرستان میانه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت, پیشگیری و قهرمانی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

اثربخشی در مدیریت با تغییر میزان موفقیت نتایج حاصل از کار باید مهمترین هدف مدیر باشد. بازدهی کار یک مدیر نیز باید ازطریق صادره های مدیریت سنجیده شود نه میزان وارده ها یعنی موفقیت های کاری او, نه مجموعه کارهایی که به وی محول می شود یا در روز انجام می دهد. اثربخشی چیزی است که از راه اعمال صحیح مدیریت به دست می آورد و انجام می دهد. تعریف اثربخشی عبارت است از میزان موفقیت مدیر در زمینه بازدهی و نتایج کاری است که به او محول شده است(رابینز , . 1376) تلاش برای اثر بخشی وجه اشتراک اصلی همه ی برنامه های اجرایی است به گونه ای که اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه ی سازمان و مدیریت ,آگاهانه یا نا آگاهانه مستقیم و یا غیر مستقیم به آن پرداخته اند. اثر بخشی برنامه های اجرایی چند بعدی است . سر جیوانی * و همکارانش (1992 )با توجه به گستردگی اثر بخشی با مبنا قرار دادن حوزه های اصلی فعالیت , الگوی جامعی برای اثر بخشی ارایه کرده اند (دیسلر, .2001) از طرف دیگر, قدرت ویژگی اساسی نقش یک مدیر بوده و زمینه اثر بخشی او را در سازمان فراهم می سازد. در واقع یک پدیده اجتناب ناپذیر در سازمان است که البته در سازمانها مدیران به آن به عنوان یک پدیده منفی می نگرند. ولی حقیقت این است که این جریان ذاتا یک پدیده منفی نیست, بلکه منفی و مثبت بودن آن بستگی به قضاوت و نوع کاربرد آن دارد. یقینا اگر هدف از قدرت, اهداف سازمانی باشد می تواند پدیده ای مثبت و کارکردی محسوب گردد

لینک کمکی