فایل (word) توسعه هواشناسی کاربردی سلامت در راستای سازگاری و کاهش پیامد های زیانبار تغییر اقلیم در کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) توسعه هواشناسی کاربردی سلامت در راستای سازگاری و کاهش پیامد های زیانبار تغییر اقلیم در کشور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پیشگیری و خودمراقبتی بر اساس پیش بینی های هواشناسی نقش چشمگیری در کاهش هزینه های نظام سلامت کشور دارد. هزینه های سلامت, مهمترین گلوگاه فقر در کشور است. در راستای کاهش هزینه های جانی و مالی ناشی از پدیده های جوی اقلیمی و افزایش میزان آگاهی افراد جامعه از اثرات نامطلوب آنها, با اطلاع رسانی به موقع به کاربران, اهمیت وجود سامانه ای پویا و پایدار برای توسعه هواشناسی سلامت آشکار می شود این سامانه که با هدف کمک به بهداشت و سلامت جامعه راه اندازی می شدود از طریق مراحل زیر عملیاهی می گردد: شناسایی کاربر نهایی, نیازسنجی, تهیه داده و محصول, ظرفیت سازی , ایجاد بستراطلاع رسانی نظرسنجی و بازخورد و مستندسازی برای اجرایی کردن این کار ابتدا باید مناطم ریسک پذیرهر شناسایی و اولویت بندی شوند و متناسب با آن توصیههای سلامت تهیه شودتا در نهایت بتوان به هدف اصلی که کاهش هزینه های سلامت در کشور است دستیابی پیدا کرد

لینک کمکی