فایل (word) تغییرات پوششهای گیاهی ایران به عنوان بخشی از قاره اوراسیا از گذشته تا حال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تغییرات پوششهای گیاهی ایران به عنوان بخشی از قاره اوراسیا از گذشته تا حال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

آب و هوا نقش بسیار مهمی در کنترل و توزیع پوشش گیاهی دارد. تغییر آب و هوا باعث تغییرات گسترده در پوششهای گیاهی می شود.نتایج نشان می دهد که تغییرات آب و هوایی منطقه ای در تغییرات اساسی در توزیع پوشش گیاهی است. تغییرات آب و هوایی ممکن استمناطق تحت پوشش جنگل های استوایی, جنگل گرم معتدل, دشت / جنگل ها و مراتع خشک / خشک بوته زارها را افزایش می دهد. دراین مقاله تغییرات پوشش گیاهی ناشی از تغییرات آب و هوایی در قاره اوراسیا که ایران نیز جز آن است بررسی شده است که مقایسه نقشه های تغییر پوششها را به وضوح نشان می دهد. پوشش غالب وکلی نشان از سیر به سمت پوششهای نیمه بیابانی طی دورانهای مختلف تا زمان حال دارد

لینک کمکی