فایل (word) ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم و خشکسالی بر روند تغییرات سطح آب تالاب آلاگل با استفاده از تصاویر ماهواره ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم و خشکسالی بر روند تغییرات سطح آب تالاب آلاگل با استفاده از تصاویر ماهواره ای :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تغییر اقلیم آثار قابل توجهی بر بارش, رواناب و منابع آبی در دسترس بشر می گذارد. با بررسی روند تغییرات این پارامترها می توان اثرات تغییر اقلیم در یک منطقه را مورد بررسی قرار داد تا وضعیت منابع آب یک منطقه را در آبنده مشخصنمود. کاهش تراز آب تالاب آلاگل طی سالهای اخیر اهمیت پرداختن به این مهم را بیش از پیش ضروری ساخته است. ارزیابی روند تغببرات تالاب آلاگل از لحاظ اینکه یکی از بزرگترین اکوسیستم آبی در استان گلستان است, بسیار هائز و PN اهمیت است.هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثرات خشکسالی بر تغییر سطح آب تالاب با استفاده از شاخصتصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.بدین منظور از تصاویر ماهواره لندست سالهای 1999,2014 و 2015 میلادی استفاده شد.و سپس تصاویر طبقه بندی شدند و نقشه های سطح آب تالاب در سه دوره زمانی استخراجشد. نتایج نشان داد که در سال های اخیر خشکسالی در این منطقه حاکم بوده و همچنین از سال 1999 میلادی تا سال 2015 میلادی بالغ بر 1500 هکتار از مساحت تالاب خشک شده است

لینک کمکی