فایل (word) وجود سه جواب برای یک مساله مقدار کرانه ای دو نقطه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) وجود سه جواب برای یک مساله مقدار کرانه ای دو نقطه ای :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مقاله ثابت می شود یک بازه باز از پارامترها وجود دارد بطوریکه یک مساله دیریکله معمولی حداقل سه جواب می پذیرد. با یک فرض کاملا پیچیده روی تابع (فرمول در متن اصلی مقاله) ثابت می کنیم یک بازه باز (فرمول در متن اصلی مقاله) وجود دارد بطوریکه برای هر (فرمول در متن اصلی مقاله) مساله (فرمول در متن اصلی مقاله) حداقل سه جواب کلاسیک می پذیرد.

لینک کمکی