فایل (word) نقش رودخانه های فصلی در شکل گیری استقرار واهمیت شهر تاریخی قزوین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش رودخانه های فصلی در شکل گیری استقرار واهمیت شهر تاریخی قزوین :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

وجود دو رودخانه اصلی دیزج وارنزک که از کوههای شمالی قزوین جاری می گردند به همراه رودخانه ای جانبی به نام زویار که از غرب دو رودخانه مذکور سرچشمه می گیرداز زمانهایی بسیار کهن مورد توجه جوامع انسانی قرار گرفته تاجایی که نقشی اساسی را در ایجاد استقرار در محدوده شهر قزوین ونیز تاسیس شهر قزوین داشته است. به همین خاطر هرگاه سخن از شهرقزوین به میان می آمده به نقش آب رودخانه ها اشاره می شده است.در این میان گروههای ساکن در محدوده شهر قزوین نیز جهت استفاده مطلوب از آب وهمسویی با محیط اقداماتی را به انجام رسانیده اند.با اینحال افزایش جمعیت شهری باعث ایجاد قناتهایی درطول تاریخ نیز شده است این مقاله در صدد است ضمن معرفی رودخانه های فصلی محدوده شهرقزوین ومسیر عبور آنها به اهمیت رودخانه های فصلی در ایجاد استقرارها وتاسیس شهرقزوین بپردازد.تعیین مسیر رودخانه ها در دوران مختلف تاریخی ,ایجاد بندها وسدها برروی رودخانه ها واقدامات انسانی جهت همسویی با محیط از دیگر مواردی است که در این مقاله بدان اشاره می گرددبررسی موضوع رودخانه های دیزج ,ارنزک وزویار نشان می دهدآب رودخانه ها درداخل شهرمعمولا به رایگان بوده و سیلابی شدن آنها در میزان جمعیت وحتی اهمیت آن تاثیر گذار بوده است همچنین بیانگر این موضوع است با توجه به اینکه رودخانه ها بخشی از نیاز ساختارهای آبی شهری را تامین وبصورت کامل باغات شهر را آبیاری می نموده اند نقش اساسی را در ایجاد واهمیت شهرقزوین داشته اند.

لینک کمکی