فایل (word) نانو گریدها, شبکه های برق آینده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نانو گریدها, شبکه های برق آینده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

سهم انرژی برق مصرفی بخش مسکونی بهطور متوسط یکچهارم بازار برق جهانی است. به همین منظور, استراتژی مدیریت بخش تقاضا بسیار بااهمیت است. نانوگرید یا شبکه نانو درواقع دستگاههای برقرسانی مناطق مسکونی کوچک با منابع تجدید پذیر باقابلیت ذخیرهسازی انرژی و دروازه متصل به شبکه توزیع محلی هست. شبکه های نانو, با مجموعهی دستگاههای آن در طول زمان تغییر میکنند و بسیار پویا هستند که شامل بار, ذخیرهسازی و اتصال به دیگر شبکه ها میباشند. این مقاله بر شبکه های نانو که بلوکهای اصلی شبکههای میکرو هستند تمرکز دارد. در این مقاله ابتدا مفهوم شبکه نانو, قطعات کلیدی آن و مزایای شبکه های نانو شرح داده شده است. بازارهای بالقوه که از شبکه های نانو بهرهمند میشوند, پسازآن ارائه شده اند.درنهایت, روشهای کاربرد دستگاههای برق خورشیدی و هزینه های آن شرح داده شده است.

لینک کمکی