فایل (word) مقایسه خواص مکانیکی و کارایی بتن الیافی ساخته شده با ضایعات سیم رابیتس با بتن الیافی فولادی کارخانه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه خواص مکانیکی و کارایی بتن الیافی ساخته شده با ضایعات سیم رابیتس با بتن الیافی فولادی کارخانه ای :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروز با توجه به حجم بالای بتن مصرفی در سطح جهان و اهمیت این ماده ساختمانی, تلاشهای گستردهای در جهت رفع نواقص آن صورت میگیرد. ارائه پیشنهاد استفاده از الیاف در پیکره بتن سهم عمده ای در بهبود بخشیدن خواص ین ماده پرمصرف داشته است. اهمیت استفاده از الیاف بخصو برای بتنهای تحت بارهای دینامیکی و ارتعاشی مانند روسازی صلب راهها و فرودگاهها و.... بیشتر است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بتن مورد استفاده در روسازی تحت اثر بارهای دینامیکی و ترافیکی در معرض ترک خوردگی قرار میگیرد و چنانکه خواهیم دید استفاده از الیاف بیش از هر چیز قابلیت جذب انرژی بتن را بالا میبرد. استفاده از الیاف فولادی در بتن اولین بار در سال 1962 به ثبت رسید. انواا گوناگونی از الیاف در ترکیبات بتن مورد آزمایش قرارگرفت اولین استفاده از الیاف در جاذه ها و دال کف ساختمانها صورت گرفت. با توجه به اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر , کارایی الیاف فولادی کارخانه ای با ضایعات سیم رابیتس در بتن با درصدهای 1% , 2% , 3% , 4%, 5% و 6% در اندازه 6 سانتی متری و بتا عمتآ آوری در آب در بازههای زمانی مختلف با توجه به استاندارد ACI544 آماده شده و مورد آزمایش قرار گرفتند . با مقایسه نتایج نمونه های کنترلی, پیشرفتهای قابل توجهی بدست آمدند. روند تغییرات مقاومتدر نمونه ها نشان می دهد که بشترین عدد مااومت در نمونه %3الیاف (مقاومت MP 60) اتفاق افتاده است یعنی روند صعودی کسب مقاومت حداکثری بطور منظم رخ نمیدهد در واقع در نمونهها حالت بهینه ای از درصد الیاف برای کسب حداکثر مقاومت به وجود آمده است. همچنین مشخص شد که مقاومت فشاری نمونه های دارای الیاف فوادی نسبت به ضایعات سیم رابیتس بهتر بوده است. مقادیر بهینه بدست آمده میتواند برای طراحان و پیمانکاران مفید باشد.

لینک کمکی