فایل (word) معرفی نیروی رانشی نوین, الگو گرفته از آسیاب آبی برای مکانیزم شناور موتورسیکلت دوزیست دریایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) معرفی نیروی رانشی نوین, الگو گرفته از آسیاب آبی برای مکانیزم شناور موتورسیکلت دوزیست دریایی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

باپیشرفت علم درحوزه مکانیک, امروزه دنیا شاهد خودروهای دوزیست (آبی و خاکی) میباشد که در حوزه نظامی و گردشگری کاربرد دارند. در این مقاله, به ارایه یک سیستم مکانیکی موتورسیکلت پرداخته میشود که قابلیت حرکت موتورسیکلت بر روی آب را دارد. عوامل گوناگون در پایداری و شناوری این گونه شناورها مورد بررسی و تحلیل واقع گردید و سپس با توجه به آزمایش-های عملی صورت گرفته و از طرفی محاسبات بهعمل آمده مشخص گردید که نتایج محاسباتی با روش تجربی و ملی کاملا منطبق است. در این سیستم مکانیکی به ارایه یک نیروی رانشی متفاوت از نیروی رانشی قبلی این سیستم پرداخه میشود که از نظر بازدهی و تولید نیروی تراست نسبت به نیروی رانشی قبلی بهتر میباشد. نیروی رانشی که در این طرح ارایه شده, الگو گرفته از آسیاب های قدیمی بوده که به وسیله آب گشتاوری تولید میکردند که باعث حرکت سنگ بزرگ آسیاب می گشت. ابتدا دو صفحه دیسک مانند را روی یک شافت قرار داده و سپس بین صفحات, پره-های مستطیل شکلی را گذاشته میشود تا شکل یک آسیاب را به خود گیرد. در مرکز شافت دو عدد بلبرینگ و یک چرخ دنده قرار داردتا گشتاور لازم از طریق زنجیر محرک جلو به چرخ دنده این صفحات دریافت و باعث حرکت چرخ در زیر آب میشود. نیروی شناوری مکانیزم از چهار بالشتک هوا تشکیل شده که بر روی کمک فنر-های جلو و عقب موتورسیکلت مونتاژ میشود.

لینک کمکی