فایل (word) مطالعه زمینه های آزمایش و امتحان الهی در زندگی انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مطالعه زمینه های آزمایش و امتحان الهی در زندگی انسان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل (word) مطالعه زمینه های آزمایش و امتحان الهی در زندگی انسان بود. مجرای تحقق اراد الهی در جهان, قانون های ثابت جهان می باشد که در تمام هستی برقرار است. این قانونها در واقع روابط بین علتها و معلولها هست. از این قوانین در عرف دینی به سنتهای الهی تعبیر می شود. پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای و اسنادی است.بنابراین,در این ارتباط,کتب و مقالات داخلی و خارجی,سایت های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و ما را در اهداف مورد نظر یاری می کردند,مورد استفاده قرار گرفتند.نتایج تحقیق نشان داد که آزمایش و امتحان گناهان را پاک می کند, جان را پالایش میکند و شکوفایی استعدادها و شناخت حقیقت ها را به دنبال دارد.

لینک کمکی