فایل (word) کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو توربین های بادی DFIG در سیستم تبدیل انرژی بادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو توربین های بادی DFIG در سیستم تبدیل انرژی بادی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این مقاله برای کنترل ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIGاز روش کنترل مستقیم توان DPC هره گرفته شده است, که این روش کنترلی جایگزین روش کنترلی موسوم برداری FOCشده است. از طرفی, روش کنترل مستقیم توان ارائه شده در این مقاله برای کنترل مبدل سمت روتور RSC ژنراتور القایی DFIG متصل به سیستم تبدیل انرژی بادی می باشد. کنترل مستقیم توان طوری طراحی شده است تا بتواند پاسخی سریع و با عملکرد قابل قبول در حالت ماندگار داشته باشد, این شرایط با استفاده از جداول کلید زنی و انتخاب بردارهای مناسب ولتاژ برای مبدل سمت روتور RSC امکان پذیر خواهد بود. علاوه بر این برای کنترل توان اکتیو و راکتیو مبادله شده با شبکه, در قسمت مبدل سمت شبکه GSC از روش کنترل مستقیم توان DPC و کنترل فازی مستقیم توان F-DPC استفاده شده است. که در نهایت این دو روش با یکدیگر مقایسه می شوند. شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Matlab/Simulinkصورت گرفته است تا کارائی و نقاط قوت روش کنترلی ارائه شده در طی تغییرات توان اکتیو و راکتیو به اثبات برسد.

لینک کمکی