فایل (word) کاوش در انباره اطلاعات دارویی تأمین اجتماعی, با هدف شناخت الگوهای زمانی و مکانی مصرف دارو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) کاوش در انباره اطلاعات دارویی تأمین اجتماعی, با هدف شناخت الگوهای زمانی و مکانی مصرف دارو :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

دارو به عنوان یکی از اساسی ترین خدمات ارائه شده به بیماران, قلمداد میگردد و هزینه تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی در زمینه دارو در بخش درمان غیرمستقیم یکی از هزینه های اساسی است. هزینه های دارویی در سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر از روند رو به افزایشی برخوردار بوده است به نحوی که در پنج سال اخیر رشد هزینه های دارویی سازمان بسیار بالا بوده است. در سالهای اخیر تحقیقاتی با استفاده از داده کاوی در زمینه های مختلف انجام شده است که سعی در ارائه راهکارهایی برای کاهش این هزینه ها داشته است. در این تحقیق با استفاده از خوشه بندی سعی در ارائه ی پیشنهادهایی به منظور کاهش هزینه های سازمان در زمینه دارو شده است. به این صورت که در ابتدا با استفاده از داده های مربوط به بیمه گذاران تأمین اجتماعی به تحلیل توصیفی و مشخص شدن 5شهر و 5داروی پرهزینه برای سازمان پرداخته شد و سپس با استفاده از پیش پردازش خاصی از داروها, 2خوشه بندی انجام شد که نتایج آن در انتها آمده است. به طورکلی نتایج تحقیق میتواند به کاهش هزینه های سازمان تأمین اجتماعی در زمینه ی دارو منجر شود.

لینک کمکی