فایل (word) کاربرد مصالح هوشمند در طراحی ساختمان های آینده با محوریت معماری پایدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) کاربرد مصالح هوشمند در طراحی ساختمان های آینده با محوریت معماری پایدار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

ساختمان ها و زندگی در آنها در طول دهه های گذشته بسیار تغییر کرده است. در واقع میتوان گفت که به جز تعداد کمی از استثناهای موجود, ساختمانهای کنونی از آن نوع زیستگاهها نیستند که به حال حاضر تعلق داشته باشند . در روزگار ما, جمعیت رو به افزایش و زندگی شهری , همراه با مصرف بی رویه انرژی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسان , معضلی بزرگ در حفظ طبیعت میباشد. توسعه پایدار و درنتیجه معماری پایدار با رویکردی به گذشته معماری که جوابگوی نیازهای مادی, معنوی و فرهنگی ساکنان خود بودند , سعی در همراهی با طبیعت به جای غلبه بر طبیعت واستفاده از انرژی تجدید پذیر به جای سوختهای فسیلی و در نتیجه جلوگیری از تباهی منابع طبیعی و آلودگی محیطزیست دارد. ما در حال حاضر در آستانه نسل بعدی ساختمانها هستیم؛ ساختمانهایی با درجات متعددی از تکنولوژی جدید Hi-Tech که کاملاً رفتار اکولوژیکی دارند و قادرند با بهره گیری هوشمندانه از مصالح سازگار و عملکرد مناسب , در برابر تغییرات مستقیم و غیر مستقیم پیرامون خود واکنش نشان دهند و خود را با شرایط مناسب تطبیق دهند. مصالح هوشمند , مصالحی هستند که سعی در تطابق با شرایط محیطی دارند و بر اثر تغییرات محیط, واکنش نشان میدهند. با کمک مصالح هوشمند, بناهای آینده بناهایی ستند که قادر خواهند بود رنگ, اندازه و شکل خود را در تبادل با محیط پیرامون خویش تغییر دهند. این نوآوریها وظایف جدیدی را برای طراحان و معماران ایجاد میکند که از قافله پرسرعت تکنولوژی عقب نمانده و آنها را درطرحهای خود بکار گیرند.. لذا در این مقاله براساس مطالعات کتابخانه ای سعی بر معرفی مصالح هوشمند , عملکرد و مزایای استفاده از آنها در بنا گردیده است.

لینک کمکی