فایل (word) فناوری های نوین در زمینه شهرسازی و تاثیر معماری سنتی بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) فناوری های نوین در زمینه شهرسازی و تاثیر معماری سنتی بر آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در هزاره جدید, جهانی تازه در دست ساخته شدن است و معماری اجتماعی ترین هنری است که می تواند با ایجاد انسجام مکانی, نوعی تداوم زمانی را جهت آفرینشی نو بنیاد برای شکوفایی یک تمدن منجرشود. بررسی تاریخ شهرسازی و معماری ایران نشان میدهد که مسائل شهرسازی, به معنای امروزی آن , در اغلب شهرهای سرزمین ما مطرح نبوده است. شهر به آرامی , با رشد و توسعه ای تدریجی و پیرو سنت های معماری زمان, سطوح آزاد داخل حصار را در بر میگرفت و تغییراتی که در بافت کالبدی آن, در نتیجه مسائل اقتصادی و یا رویداد های سیاسی و مذهبی, به وجود می آمد. تناسب ها و مقیاس ها ی فضای شهر را دگرگون نمکرد. تجربه نشان داده است که معماری بومی راهکارهای موثری در استفاده از نیروهای طبیعت و تامین شرایط آسایش ارائه کرده است. با توجه به اینکه امروزه اتلاف انرژی در مسکن به طور چشمگیر افزایش پیدا کرده, نیاز به طراحی اقلیمی, کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی در انرژی ضرورت دارد. ایران یکی از معدود کشورهایی است که تنوع اقلیمی گسترده ای برخوردار میباشد. لذا معماری بومی ایران حاصل تطابق معماری و طبیعت میباشد, که منجر به شکل گیری گونه های بسیار متنوعی از معماری اقلیمی شده است. معماری اقلیمی مباحث بسیار گسترده از چگونگی فرم و حجم ساختمان تا جنس و رنگ مصالح را شامل میشود که جهت رسیدن به الگوهای معماری مناسب در هر منطقه باید مورد بررسی قرار گیرد.

لینک کمکی