فایل (word) فتوکاتالیست ها ,تخریب و واکنش و آنالیز فتوکاتالیستی برای تصفیه هوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) فتوکاتالیست ها ,تخریب و واکنش و آنالیز فتوکاتالیستی برای تصفیه هوا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

فرآیند فتوکاتالیست سالهاست که بعنوان یکی از راهکارهای زیست محیطی در کشورهای صنعتی دنیا بکار می رود .فناوری نانو با ایجاد رویکردی نوین در صنعت فتوکاتالیست آینده ای بسیار وسیع را در این زمینه نوید می دهد. طی فرآیندهای اکسایش فتوکاتالیزوری, مواد آلاینده در اثر تابش اشعه فرابنفش و در حضور کاتالیزورهای نیمه هادی مانند دی اکسید تیتانیم یا اکسید روی بطور کامل تخریب شده و به CO2و H2Oتبدیل می شوند. فتوکاتالیستهای نانوساختار با خواص آبدوستی وقدرت کاتالیستی زیاد به علت نسبت سطح به حجم بالای آنها یکی از فناوریهای کلیدی در کنترل آلودگیهای زیست محیطی می باشند . هدف اصلی این پژوهش بررسی فتوکاتالیست ها و بررسی میزان تخریب آلایند های موجود در دودهای ناشی از سوخت های فسیلی در طی فرایند واکنش های فتوکاتالیستی در یک سیستم تصفیه هوا میباشد. در این راستا مکانیسم عمل فتوکاتالیست ها , انواع و خصوصیات و کاربرد فتوکاتالیست ها و تاثیر پارامترهای اصلی عملیات مثل کسری جرمی ریز آلاینده ها یی مثل co2,co,c3h6,h2o,no2,p,so2 و فشار دینامیکی تحت واکنش فتوکاتالیستی مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج بررسی فتوکاتالیست ها و کسری جرمی آلایند ها بعد از واکنش فتوکاتالیستی قدرت تخریب قابل ملاحضه فتوکاتالیست ها در مقایسه با میزان آلایندها قبل از واکنش را نشان می دهد .

لینک کمکی