فایل (word) عوامل رونق علم ودانش فارس در دوره ی آل بویه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) عوامل رونق علم ودانش فارس در دوره ی آل بویه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

از نظر وسعت و رواج علم و ادب, عصر آل بویه را می توان از ممتازترین دوره های اسلامی به شمار آورد . در این دوران در فارس, علوم دخیله چون طب و علوم دینی مانند عرفان و تصوف, فقه و نحو بیشتر مورد توجه قرار گرفت. عواملی که باعث این رونق علمی و آموزشی در فارس شد , عبارت انداز؛ 1-توجه امیران بویهی به علم و دانش و ترغیب و تشویق علما 2 - امیران دانشمند آل بویه 3- وزیران و منصوبان دانشمند و دانش دوست آل بویه 4- ایجادزیربناها و مراکز علمی و آموزشی چون مساجد, بیمارستان ها,کتا بخانه ها و.... 5- تساهل و تسامح دینی دولت آل بویه 6- حضور و وجود علما و دانشمندان در فارس . منطقه ی فارس نیز به عنوان پایتخت بویهیان و وجود مشاهیر بزرگ در این منطقه ,یکی از مهمترین مراکز علمی و آموزشی ایران به حساب می آمد. ما در این پژوهش بر آنیم عواملی که, باعث رونق علمی و آموزشی در فارس شد را شرح دهیم.

لینک کمکی