فایل (word) طراحی و ساخت کفش ترمز کامپوزیت جایگزین نمونه چدنی در لکوموتیوهای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) طراحی و ساخت کفش ترمز کامپوزیت جایگزین نمونه چدنی در لکوموتیوهای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این پژوهش مراحل طراحی و ساخت کفش ترمز از نوع نانو کامپوزیت همچنین فرایند تست های میدانی و آزمایشگاهی درنهایت جایگزینی آن با نمونه چدنی در لکوموتیوهای روسی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران-بافق , ارائه خواهد شد . نمونه چدنی به علت ایجاد صدای زیاد در هنگام تماس با دیسک و حرارت بالا درمراحل ترمزگیری , دچارترک عرضی شده و در مرور زمان براثر برایند نیروی ترمزی ترک رشد نموده و باعث خط افتادن روی سطح دیسک خواهد شد همچنین وجود لبه و بالا بودن وزن در نمونه چدنی باکارکرد زیاد , تیزی پروفیل را در دیسک ایجاد می نماید با توجه به محاسن کامپوزیت و حذف لبه در مقایسه با نمونه چدنی از نظر وزن , عدم آلودگی محیط زیست و صرفه اقتصادی, کفش ترمز کامپوزیتی پس از مراحل طراحی و ساخت و انجام فرایند تست های میدانی طی 5ماه و رفع معایب , موفق به اخذتائیدیه فنی و جایگزینی با نمونه چدنی در لکوموتیوهای روسی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران-بافق گردید.

لینک کمکی