فایل (word) بررسی عوامل تاثیرگذار بر آسایش حرارتی در فضای باز شهری در اقلیم نیمه خشک بهبهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی عوامل تاثیرگذار بر آسایش حرارتی در فضای باز شهری در اقلیم نیمه خشک بهبهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

استفاده از فضای باز بسیار به درک حرارتی فرد از محیط بستگی دارد. سازگاری حرارتی که شامل سازگاری فیزیولوژی, روانی و رفتاری می باشد نیز نقش مهمی در ارزیابی محیط حرارتی کاربران ایفا می کند. که با وجود افزایش علاقه در مطالعات آسایش حرارتی در فضای باز, توجه کمی به آب و هوای گرم و خشک شده است. این مطالعه به بررسی تاثیر سازگاری فیزیولوژیکی و روانی افراد بر آسایش حرارتی کاربران در یک میدان عمومی می پردازد. جمع آوری داده ها با استفاده از اندازه گیری داده های کمی از ایستگاه سینوپتیک بهبهان گرداوری شده و همچنین به این منظور پرسشنامه به جهت ارزیابی حرارتی افراد توزیع گردید. نتایج تحلیلی تایید وجود سازگاری حرارتی و ویژگی های آن را تا نسبتی نشان می دهد. اگر چه ترجیح حرارتی آن ها به دمای خنک و تابش ضعیف خورشید است ولی با محیط حرارتی خود را انطباق می دهند.

لینک کمکی