فایل (word) بررسی اثربخشی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برتسهیل یادگیری دانش آموزان و افزایش کیفیت برنامه درسی مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثربخشی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برتسهیل یادگیری دانش آموزان و افزایش کیفیت برنامه درسی مدارس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

با توسعه ابزارها و امکانات فناوری در عرصه های مختلف, پیشرفت های چشم گیری در عرصه طراحی محیط های یادگیری به وجود آمده است. توسعه این ابزارها و فناوری ها از یک سو به تقویت محیط های یادگیری حضوری و از سوی دیگر به شکل گیری محیط های یادگیری الکترونیکی و ترکیبی منجر شده است. فناوری اطلاعات, واسطهای است که امکان بیان طیف گستردهای از اطلاعات, اندیشهها, مفاهیم, و پیامها را فراهم میکند. این پدیده به دلیل برخورداری از ویژگی های متفاوت, دارای تعاریف گوناگونی است. فناوری اطلاعات به مجموعهای از ابزار و روش ها اطلاق میشود که به نحوی اطلاعات را در اشکال مختلف جمعآوری, ذخیره, بازیابی, پردازش و توزیع میکند. فناوری اطلاعات در جهت گسترش توانمندی های اندیشه انسان تکوین یافته است. راه حل هایی که به کمک آن می توان با بحران های ناشی از مسائل جامعه مقابله کرد متفاوت است. پاره ای از این راه حل ها سنتی و کلاسیک هستند. به طور مثال: می توان معلم بهتری تربیت کرد, بر تعداد ساعاتی که این معلم تدریس می کند افزود, فضا و ابزار آلات آموزشی به نحو صحیح تری به کار گرفت و حتی می توان سهم بیشتری از آموزش را به اولیا و اجتماع محلی سپرد. اما چیزی است که متولیان سیستم آموزشی در کشورهای در حال توسعه متوجه شده اند, که جلوگیری از همه گیر شدن بحران با این شیوه ها امکان پذیر نیست. مثلاً اگر منابع موجود از ابتدا بیش از اندازه کم و غیر کافی باشند بهره گیری صحیح و عاقلانه این منابع امکان ندارد توجه به این نکته سبب شده است تا بسیاری از کشورها بجای استفاده از روش های سنتی معمولی راه حل های جدید تر و اساسی تر بیابند. یکی از روش ها که موضوع بحث همگان است, کاربرد (صحیح تکنولوژی آموزشی) است .لذا در این مقاله به دنبال فایل (word) بررسی اثربخشی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برتسهیل یادگیری دانش آموزان و افزایش کیفیت برنامه درسی مدارس می باشیم.

لینک کمکی