فایل (word) بررسی اثرات ضد توموری سوپرناتانت های حاصل از کشت لاکتوباسیلوس روتری بر رده ی سلولی k562 سلول سرطانی لوکمی میلوئید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثرات ضد توموری سوپرناتانت های حاصل از کشت لاکتوباسیلوس روتری بر رده ی سلولی k562 سلول سرطانی لوکمی میلوئید :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مقدمه : لوسمی میلوئیدی رده ی سلولی K562یک یک نا هنجاری ژنتیکی است که باعث تکثیر سلول های میلوئیدی در سلول های بنیادی می شود. راهکارهای درمانی مختلفی از جمله اینترفرون و شیمی درمانی مورد استفاده قرار گرفته اند ولی در اکثر بیماران مبتلا پاسخ درمانی مطلوبی مشاهده نمی گردد. اثرات جانبی و سمی این داروها نیز سبب آسیب شدید به افراد تحت درمان می شود. لاکتوباسیلوس روتری از معدود لاکتوباسیلوس های طبیعی موجود در روده انسان است که خاصیت پروبیوتیکی دارد و تولیدات ثانویه ی این نوع لاکتوباسیلوس اغلب دارای خاصیت آنتی تومور می باشد . تعدادی از این ترکیبات به صورت سوپرناتانت در این باکتریها تولید می شوند. هدف : با توجه به خاصیت آنتی توموری برخی از این سوپرناتانت ها, در این مطالعه برای اولین بار اثرات ضد سرطانی و سیتوتوکسیک اجزا سلولی و سوپرناتانت حاصل از این لاکتوباسیلوس با تاکید و تمرکز بر اثرات ضدتوموری آن بررسی میشود . روش تحقیق : لاکتوباسیلوس ها در MRSمایع کشت داده شدند و پس از جداسازی مایع رویی و تنظیم PH سوپرناتانت ها, سلولها تیمار و تاثیر سوپرناتانت ها با روش MTT بررسی شد . یافته ها : سوپرناتانت های حاصل از لاکتوباسیلوس روتری و با تاثیر بر سلولهای سرطانی باعث کشته شدن سلولهای سرطانی میشود .نتیجه گیری : سوپرناتانت های حاصل از این لاکتوباسیلوس طی آزمایش MTTاثر اثر کشندگی بر روی رده ی سلول سرطانی لوکمی میلوئید دارد .

لینک کمکی