فایل (word) بررسی اثر رژیم آبیاری بر گیاه گل گاوزبان Borago officinali

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر رژیم آبیاری بر گیاه گل گاوزبان Borago officinali :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

گاوزبان Borago Officinalis L گیاهی است یکساله, از خانواده Boraginaceaeکه دارای خواص متعدد دارویی, صنعتی و علوفه ای می باشد. برای بررسی نقش رژیم های مختلف آبیاری و تنش بر عملکرد و اجزا عملکرد بابونه, سه رژیم آبیاری 12 , 7و 15روز مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4تکرار انجام شد. اینآزمایش در مزرعه ای تحقیقاتی در شهرستان خرم آباد در سال 1393 انجام گرفت . ارتفاع بوته, تعداد گل, وزن تر گل و عملکرد بذر با فواصل یک هفته ای از اردیبهشت تا پایان دوره زایشی گیاه اندازه گیری شدند. نتایج مقایسه میانگین ها اختلاف معنی داری را نشان نمی دهند, نتایج با استفاده از آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند و تمامی تیمارها عملکرد یکسانی را از نظر آماری نشان دادند. این نکته که در هیچ یک از صفات زراعی اختلاف معنی داری مشاهده نشده است نشان دهنده مقاومت این گیاه به خشکی می باشد. گرچه کمبود آب و تغییر رژیم آبیاری تأثیرات خود را عملاً بر درصد اسانس و مقدار ترکیبات آن نشان می دهد.

لینک کمکی