فایل (word) بررسی اثر پیش تنیدگی مسلح کننده بر رفتار پی سطحی واقع بر سیستم خاک مسلح ساندویچی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر پیش تنیدگی مسلح کننده بر رفتار پی سطحی واقع بر سیستم خاک مسلح ساندویچی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

احداث سازه های مختلف عمرانی بر روی خاک های سست یا نرم, غالباً امری اجتناب ناپذیر می باشد. در چنین مواردی انتخاب روش های مناسب جهت بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک امری ضروری است . تسلیح خاک به کمک ژئوگریدها یکی از متداول ترین روشها برای بهبود خواص مقاومتی خاک می باشد. بهبود خصوصیات خاک در این روش بوسیله اضافه کردن عناصر تسلیح به خاک و افزایش مقاومت کششی آن می باشد. در محل هائی که با کمبود مصالح دانه ای مواجه بوده و خاک های ریزدانه فراوانی دارند می توان با بکارگیری لایه ای نازک از مصالح دانه ای با مقاومت زیاد در اطراف مسلح کننده(سیستم ساندویچی) و اعمال پیش تنیدگی به ژئوگرید باعث بهبود پارامترهای مقاومتی خاک های ریزدانه و اقتصادی شدن طرح شد. بدین منظور به روش اجزای محدود و با کمک نرم افزار المان محدود Plaxis 2D چندین مدل مختلف از این سیستم تحلیل شد و نتایج بدست آمده نشان دادند که باکاهش اصله ژئوگریدها, افزایش طول و تعداد لایه های مسلح کننده ظرفیت باربری افزایش می یابد می یابد ولی با اعمال پیش تنیدگی ژئوگریدها می توان به میزان بیشتری توان باربری را افزایش داد.

لینک کمکی