فایل (word) انتخاب بهینه ترین گل جهت کاهش تورم کانیهای انبساط پذیر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) انتخاب بهینه ترین گل جهت کاهش تورم کانیهای انبساط پذیر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

یک سیال گلایکولی خوب باعث پایداری مناسب و بازدارندگی خیلی بالا برای حفاری لایه های ماسه ای ریزشی, حفاری در آبهای عمیق ودر چاههای با زاویه ی زیاد گردد. همچنین در انتقال کامل کنده ها, ایجاد کیک قوی وبا کیفیت, بزرگتر نشدن حفره چاه بویسله جذب سطحی شیمیایی, کاهش گل آلود شدن مته , افزایش سرعت حفاری و سازگاری با محیط بدلیل سمیت پایین نقش اصلی را بعده دارد. برای حفاری شیلها باید خواص گل را کنترل نمود, افزایش وزن گل, کاهش هرزروی آن, افزایش مقدار نمک برای کاهش تبادل یونی بین گل ولایه های شیل, استفاده از مهار کننده شیل مانند PHPAو نیز بکارگیری گلهای پایه روغنی از جمله راههای مقابله با تورم شیلها است. نوع کانیهای رسی اغلب بارت بودند از: ایلیت, مونت موریلونیت, کانی لایه مخلوط وکائولینیت. اصولا دلیل فعالیت کانی های رسی, ظرفیت تبادل کاتیونی آنهاست. هرچه ظرفیت تبادل کاتیونی رسها بیشتر باشد, احتمال واکنش شیمیایی بین گل حفاری و رس بیشتر خواهد بود. پلیمر PHPA نمک پتاسیم کلراید واتیلن گلایکول به عنوان مهار کننده شیل بکار برده میشوند. همانطوریکه در بالا ذکر شد پلیمر PHPA از طریق جذب سطحی (کپسوله کردن) شیلها مانع از تورم و از هم گسیختگی آنها میگردد و نمک پتاسیم کلراید از طریق کاهش فشار تورم وتبادل کاتیونی از تورم شیلها جلوگیری مینماید . گل گلایکولی یا پتاسیم کلراید-گلایکول-سیستم پلیمری به عنوان بهترین ترکیب جایگزین گل پایه-روغنی گردیدهاند. گل گلایکولی شامل پتاسیم کلراید (که بهترین نمک برای تبادل کاتیونی است), پلی اکریل آمید جزئی هیدرولیز شده (که بهترین کپسوله کننده دیواره چاه وکاتینگ هاست) واتیلن گلایکول با ترکیب درصد مناسب میتواند مانع از تورم شیل گردد. گلهای پایه روغنی اگر چه یک کنترل کننده بسیارخوبی برای کانیهای رسی میباشند, اما بخاطر مسایل زیست محیطی, اقتصادی وایمنی جایگاه خود را دردنیا از دست داده اند. گل گلایکولی ازنظر خطرات زیست محیطی, از نظر اقتصادی و مهمتر ازهمه بدلیل انعطاف پذیری, گل مناسب است.

لینک کمکی