فایل (word) بررسی پارامترهای پیزوالکتریکی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در اثر افزودن ذرات PZT به PVDF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی پارامترهای پیزوالکتریکی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در اثر افزودن ذرات PZT به PVDF :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مواد پیزوالکتریکی به عنوان زیر مجموعهای از مواد با خواص الکتریکی, دارای ویژگیهای منحصر به فردی میباشند که از آن جمله میتوان به استفاده در میکروفونها, هدفونها و هیدروفونها و سایر ادوات مورد استفاده در ابزارهای تخصصی, در صنایع مختلفی نظیر مهندسی پزشکی ومخابرات و غیره اشاره نمود. یکی از موارد مهم و مورد بحث در بکارگیری این مواد در قطعات حساس و کوچک, بحث سبک بودن به همراهسازگارپذیری مناسب با محیط پیرامون به همراه تطبیق پذیری مناسب شیمیایی و صوتی در محیط های گوناگون می باشد. به همین جهت در این تحقیق از فرآیند کامپوزیت سازی استفاده گردید و از ماده ی پلیمریPVDF بعنوان فاز زمینه و از ذرات سرامیکی PZT بعنوان فاز تقویتکننده, استفاده شده است. نوع کامپوزیت ساخته شده در این پژوهش از نوع کامپوزیت های0-3 میباشد. فاکتور ثابت پیزوالکتریکی محاسبه شد و آنالیز ساختاریFTIR جهت تعیین و بررسی استحالههای احتمالی صورت پذیرفت, این نوع کامپوزیت در درصد های مختلف حجمی PZT 55و60و65و70و75 ساخته و بالاترین ثابت پیزوالکتریک برابر با PC/N 37درنمونه ی با میزان 75درصد حجمی PZT مشاهده گردید نتایج بدست آمده بیانگر قابلیت بالای ترکیب های مذکور ازPZT-PVDF را در ساخت قطعات الکترونیکی با کاربرد پزشکیو استفاده بعنوان حسگر نمایان ساخت.

لینک کمکی