فایل (word) بررسی اثر بنزوتریازول بر رفتار خوردگی پوشش آمورف پایه 2ZrO اعمال شده بر روی سطح آلیاژ آلومینیوم AA2024

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر بنزوتریازول بر رفتار خوردگی پوشش آمورف پایه 2ZrO اعمال شده بر روی سطح آلیاژ آلومینیوم AA2024 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

زیرکونیا یکی از سرامیک های مهندسی اکسیدی مهم میباشد که دارای خواص بارزی از جمله مقاومت مکانیکی خوب, پایداری حرارتی بالا,مقاومت سایشی و مقاومت در برابر خوردگی بالا میباشد. در این پژوهش پوشش های سل ژل زیرکونیا ) - ZrO2 ( و زیرکونیا بنزوتریازول -( ZrO2-BTA ( بر روی سطح آلیاژ آلومینیوم AA2024 به منظور بهبود خواص مقاومت در برابر خوردگی رسوب داده شده است. از پراشاشعه X ( GI-XRD (, میکروسکوپ الکترونی روبشی ) FE-SEM ( و FT-IR جهت بررسی خواص فازی و ساختاری پوشش ها استفاده شده است. رفتار خوردگی و خواص خود ترمیم کنندگی پوشش های تک جزئی و هیبریدی با استفاده از پلاریزاسیون الکتروشیمیایی در مدت زمانهای مختلف غوطه وری در محلول 3.5% NaCl مورد بررسی قرار گرفته است. تصاویر FE-SEM نشان دهنده نانو ساختار بودن پوششها و عاری از ترک بودن پوشش هیبریدی در مقایسه با پوشش تک جزئی زیرکونیا میباشد. همچنین نمونه های پوشش دار مقاومت به خوردگی بهتری را در مقایسه با نمونه بدون پوشش نشان داده است.

لینک کمکی