فایل (word) بررسی گلوگاه های مشارکت خانواده و جامعه محلی در آموزش وپرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی گلوگاه های مشارکت خانواده و جامعه محلی در آموزش وپرورش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

موضوع پژوهش حاضر, بررسی نقش مشارکت خانواده وجامعه با هدف شناخت گلوگاه های آن درآموزش وپرورش بود روشپژوهش, توصیفی, مروری کتابخانه ای بوده است..هم چنین جهت تکمیل اطلاعات از روش مصاحبه با صاحب نظران تعلیموتربیت,مدیران,معلمان و... استفاده شده وسپس موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت . یافته ها نشان داد: بصیرت و نگرش مسئولانو مدیران آموزش و پرورش نسبت به مفهوم مشارکت و میزان حمایت آنان در مقام مدیران مافوق, سهم زیادی در بهبود فرایندمشارکت خواهند داشت که درنظریات(عصاره, 1379 ), (سپهری, 1384 ), (فاضلی, 1386 ) و... نیزتأکیدشده است.

لینک کمکی