فایل (word) بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از منظرسخنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از منظرسخنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تعلیم و تربیت اسلامی یکی از اساسی ترین مسائل جوامع اسلامی است که بحث های فراوانی دارد.تبیین دقیق تربیت دینی و شناسایی عوامل و موانع تاثیرگذار در آن از مهم ترین مسائل مربوط به حوزهدین و تربیت است . مقاله حاضر, با محور قرار دادن این موضوع, در صدد بررسی این سؤال است که درتعلیم و تربیت اسلامی چه عواملی موثر است؟ و چه موانع اساسی بر سر راه تربیت دینی وجود دارد؟پس از بررسی عوامل مؤثر در تعلیم و تربیت اسلامی یافته های این تحقیق نشان داد که از طریقبکارگیری این عوامل توسط معلمان, و شناخت آن ها دارای جامعه سالم با فضائل انسانی و اسلامی بهدور از بحران های اخلاقی خواهیم بود . بر اساس ماهیت مطالعه انجام شده, روش مورد استفاده درپژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای یا به عبارتی اسنادی است . برای دست یابی به مطالب مورد نظرکتب, اسناد ومقالات مرتبط با موضوع و سایت های رسمی برخی ارگان ها و سازمان ها از قبیل وزارتآموزش و پرورش ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفت . نکات مهم و مرتبط با پژوهش از طریقنت برداری, گرداوری و در نهایت ارزیابی گردید.

لینک کمکی