فایل (word) تاثیر رسهای فیبری بر غلظت عناصر سنگین خاک اطراف معدن گل گهر سیرجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر رسهای فیبری بر غلظت عناصر سنگین خاک اطراف معدن گل گهر سیرجان :


سال انتشار : 1395



تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

از جمله آلایندههای مهم خاک فلزات سنگین میباشند؛ فلزات سنگین به دلیل سمیت, پایدداری و خاصیت تجمع زیستی آلدددگیهدای جددی وخطرناک محیط زیست میباشند. فلزات سنگین پتانسیل آلوده نمودن خاک و آب را داشته و میتدانند با پراکنده شدن و تجمع در گیاهان و جانداران به وسیله انسان مورد مصرف قرار گیرند. جذب سطحی یکی از روشهای مدثر در حذف فلزات سنگین از خاک است. در این مطالعه از رسهای فیبری به منظور تثبیت درجای فلزات سنگین خاک استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از رسهای فیبری باعث کاهش جز قابل دسترس فلزات سنگین مانند آهن, منگنز, مس, روی, کادمیدم و سرب میشود و این کاهش متناسب با افزایش مقدار رس است

لینک کمکی