فایل (word) تاثیر دما بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شرق و جنوب شرق استان کهگیلویه و بویراحمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر دما بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شرق و جنوب شرق استان کهگیلویه و بویراحمد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

اقلیم یکی از مؤلفه اساسی در تشکیل و تکامل خاک میباشد و با تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم خود بر تشکیل و تکامل خاک مؤثر است. کربن آلی خاک نقشی پویا در چرخه جهانی کربن ایفا میکند؛ بنابراین, اندازهگیری و شناخت این خصوصیات خاک و اثرات آن, بخشی از اطلاعات مورد نیاز از وضعیت باروری و حاصلخیزی خاک را تکمیل مینماید. در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اقیلم بر روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تعداد 204 خاک از عمق 0 -15 سانتیمتری از شرق و جنوب شرق استان کهگیلویه و بویراحمد جمعآوری و مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مقدار - کربن آلی در دماهای پایین بیشتر از دماهای بالا بود و مقدار شن, سیلت, pH و EC خاک با افزایش دما افزایش پیدا کرده است

لینک کمکی