فایل (word) بررسی سطوح مختلف شوری بر برخی از آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی ماکادمیا M.integrifolia

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی سطوح مختلف شوری بر برخی از آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی ماکادمیا M.integrifolia :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

میوه ماکادمیا از گرانترین آجیل های دنیاست که ارزش غذایی بسیاری دارد. از آنجائیکه هنوز کشت ماکادمیا در ایران توسعه نیافته است در این تحقیق به بررسی میزان تحمل به شوری در سطوح پایین پرداختیم, که در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار سه سطح شوری 1و3/5و7دسی زیمنس بر متر ( بررسی شد. میزان برخی از آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی ماکادمیا اندازه گیری شد. با افزایش تنش شوری مقدار آنتوسیانین وفلاونوئید در این گیاه افزایش یافت. با افزایش نسبی این دو فاکتور میتوان گفت که ماکادمیا به سطوح پایین شوری مقاومت داشته و پیشنهاد میشود سطوح بالاتر شوری نیز بررسی شود

لینک کمکی