فایل (word) بررسی جذب سطحی کادمیوم با غلظتهای مختلف توسط جاذبهای مختلف آلی و معدنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی جذب سطحی کادمیوم با غلظتهای مختلف توسط جاذبهای مختلف آلی و معدنی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

آلودگی کادمیم علاوه بر خطرات زیست محیطی, سلامت انسان و دیگر جانداران را نیز به خطر میاندازد. مواد آلی و معدنی طبیعی یا مصنوعی ارزان قیمت و دارای توانایی مناسب میتوانند برای رفع آلودگی و کاهش کادمیم قابل جذب مؤثر باشند. در این مطالعه جذب کادمیم بر مواد مختلفشامل زئولیت, خاک فسفات خام و کنسانتره خاک فسفات اسفوردی یزد, تفاله پسته خام, بیوچار تفاله پسته و دو نمونه خاک با بافت شن لومی و لوم درمحدوده غلظتهای 5 تا 555 میلیگرم کادمیم بر لیتر بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل فروندلیچ با ضریب تبیین بیشتر نسبت به مدل لانگمویر فرآیند جذب را به خوبی توصیف میکند. از بین هر گروه از جذب کنندهها خاک شن لومی در مقایسه با خاک لوم, بیوچار تفاله پسته نسبت به تفاله پسته خام مقدار بیشتری کادمیم از محلول جذب کرد همچنین خاک فسفات کنسانتره و خام تقریبا به یک مقدار کادمیوم را جذب کردند. به طور کلی مقدار جذب در غلظت تعادلی واحد نشان داد که مقدار جذب بر بیوچار نسبت به سایر جاذبها بیشتر بود.

لینک کمکی