فایل (word) بررسی تغییرات عملکرد هیدروژل در افزایش ذخیره رطوبتی خاک درشرایط شوری مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تغییرات عملکرد هیدروژل در افزایش ذخیره رطوبتی خاک درشرایط شوری مختلف :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی در یکی از مناطق خشک جهان واقع شده است. به طوری که نوسانات بارندگی در کشور بسیار زیاد و با رشد روزافزون جمعیت, توسعه شهرها و صنعت, کمبود آب یک مسأله جدی و دغدغه برنامهریزان کشور است. جذب, ذخیره و آزاد کردن آسان آب یکی ازکارکردهای اصلی خاک برای پرورش گیاهان است. پلیمر های مصنوعی آبدوست نیز می توانند مقدار زیادی آب را جذب کنند و ادعا می شود که آبفراوان جذب شده قابل استفاده گیاهان است . هیدروژلها قادرند تا 044 برابر وزن خود آب ذخیره نمایند, این مواد بیبو, بیرنگ, بدون خاصیت آلایندگی در خاک, آبهای سطحی و زیرزمینی و بافتهای گیاهی میباشند و در نهایت توسط میکروارگانیسمها تجزیه و به ترکیبات سازنده شامل آمونیاک, دی اکسیدکربن و آب بدون ضایعات سمی تبدیل می شوند. در این پژوهش قابلیت دو نوع هیدروژل آکوازورب و هربوزورب و عملکرد واقعی آنها در افزایشذخیره رطوبتی خاک در شرایط مختلف کیفیت آب مصرفی مورد آزمایش قرار گرفت. به این منظور تیمارهای مختلف آب مقطر, آب مورد استفاده درآبیاری و عصاره اشباع استخراج شده از خاک با شوری نسبتاً بالا, با سه تکرار هیدارته شده و نسبت وزنی جذب آب اندازهگیری و ثبت شد. نتایج نشان داد نسبت وزنی جذب آب هیدروژل آکوازورب در تیمارهای آب مورد استفاده در آبیاری و عصاره اشباع به ترتیب 30/7و15/3 درصد نسبت به ظرفیت جذب آب مقطر کاهش داشته است و این نسبت برای هیدروژل هربوزورب در تیمارهای آب مورد استفاده در آبیاری و عصاره اشباع به ترتیب 26/6و 7/6 درصد نسبت به ظرفیت جذب آب مقطر کاهش داشته است

لینک کمکی