فایل (word) بهبود عملکرد شبکه خطوط اتوبوسرانی در محدوده شهر یزدبا هدف ارتقای کیفیت خدماتدهی و کاهش هزینهها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بهبود عملکرد شبکه خطوط اتوبوسرانی در محدوده شهر یزدبا هدف ارتقای کیفیت خدماتدهی و کاهش هزینهها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف سیستم حمل و نقل عمومی کاهش استفاده شهروندان از وسایل نقلیه شخصی و در نتیجه کاهش ترافیک ومعضلات ناشی از آن در شهرهاست. در کشورهای در حال توسعه اتوبوس های درون شهری مهم ترین بخش از سیستم حمل و نقل عمومی را تشکیل می دهند و طراحی شبکه خطوط اتوبوسرانی بهینه, به منظور افزایش کیفیت خدمات دهی به شهروندان و کاهش ترافیک معابر شهری و مسائل مربوطه, از اهمیت ویژه ای برخوردار است . دراین پژوهش, شبکه کنونی خطوط اتوبوسرانی در محدوده شهر یزد در نظر گرفته شده و عملکرد شبکه خطوط کنونی از منظر فرکانس اتوبوس عبوری, تعداد مسافرین, زمان انتظار و... بررسی شده است . با توجه به هندسهمعابر شهری, موقعیت مراکز جمعیتی, تقاطعها و... مشابه روش فراابتکاری کلونی مورچگان, محدوده شهری به 149 کمان و 92 گره تقسیم شده است. با توجه به همپوشانی خطوط در هر یک از این کمان ها و مناطق شهر ی, عملکرد شبکه موجود در هریک از کمانها مورد ارزیابی قرار گرفته است. با مقایسه نتایج, راهکارهایی به صورت؛افزودن کمان جدید, حذف و یا بهبود برخی کمانها, تعریف مسیر جدید, تخصیص تعداد و نوع ناوگان به هر یک از خطوط با هدف افزایش رضایت شهروندان و ترغیب به استفاده از ناوگان اتوبوسرانی, کاهش انتقالها, کاهش هزینه-های شهرداری, کاهش ترافیک شهری, کاهش مصرف انرژی و... ارائه شده است تا عملکرد و بازده شبکه کنونی ارتقا یابد.

لینک کمکی