فایل (word) بررسی و تعیین شیوه های مناسب حمل کالا در محدوده بازار بزرگ تهران جهت رعایت حقوق شهروندان بوسیله روش تحلیلی SWOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی و تعیین شیوه های مناسب حمل کالا در محدوده بازار بزرگ تهران جهت رعایت حقوق شهروندان بوسیله روش تحلیلی SWOT :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در طی دهههای اخیر, و در پی افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن بالا رفتن تراکم جمعیت و مبادلات تجاری درشهرها, جابجایی کالا و بار یکی از مهمترین پارامترهای موثر در اقتصاد آن شهر خواهد بود, لذا مدیریت پارامترهای حملونقلی مرکز تجاری شهرCBDاز اهمیت ویژهای برخوردار است. بازار تهران به عنوان یکی از مهمترین مراکزعمده تجارت در شهر تهران (به عنوان پایتخت) و در کشور نیز از این امر مستثنی نبوده و حجم بالای حملونقلکالا و بار در آن و در محدودههای مجاور آن سبب بروز مشکلات متعددی از قبیل کاهش فضاهای عبور و مرور, افزایش آلودگیهای زیست محیطی, آسیب زدن به زیرساختهای شهری, اثرات منفی بر اقتصاد و توسعه شهری,ازدحام, شلوغی و تأخیرهای زمانی گردیده است. امروزه در بازار تهران, برای جابجایی و توزیع کالا از روش های سنتی و بسیار قدیمی استفاده میشود. در این روشها, الگوی جذب و توزیع کالا, حجم مصرف و جابجایی کلان سرمایه که شهروندان بابت این خدمات پرداخت مینمایند, آثار نامطلوبی بر ساختار اقتصادی جامعه به ویژه جوامع شهری دارد.در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال ساماندهی نظام حملونقل کالا و بار در محدوده بازار تهران میباشد به نحوی که ضمن تجهیز مناسب بازار برای دستیابی به حملونقل پایدار کالا و بار شرایط لازم برای رعایت امنیت وایمنی شهروندان و تأمین حقوق ایشان به وجود آید. به همین منظور مطالعات پروژه بررسی و تعیین شیوه های مناسب حمل کالا در محدوده بازار جهت رعایت حقوقشهروندان در منطقه 12 شهرداری تهران در چهار بخش اصلی؛ ادبیات و پیشینه موضوع, شناخت وضع موجود, سنجش وضعیت و تحلیل ویژگیها, ارائه پیشنهادات صورت گرفته است و به دنبال رفع نواقص و حل معضلات حملونقل کالا و بار در بازار تهران میباشد.

لینک کمکی