فایل (word) بررسی و آنالیز حساسیت عوامل موثر بر رضایت عابرین از پیاده روی در مشهد و اولویت بندی شاخص ها با تحلیل AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی و آنالیز حساسیت عوامل موثر بر رضایت عابرین از پیاده روی در مشهد و اولویت بندی شاخص ها با تحلیل AHP :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

اهمیت فضای عبور و مرور بر کاهش ترافیک و کاهش آلودگی های زیست م حیطی بر کسی پوشیده نیست . افزایش رضایت عابران پیاده از جنبه های مختلفی می تواند منجر به بهبود زندگی شهری شود. نظر به اینکه مشهدبه عنوان یکی از شهرهایی که هر ساله میزبان چند میلیون مسافر و زائر است ضرورت این مطالعه دو چندان می شود .مطالعات انجام شده در این حوزه دارای فرضیات محدودکننده ای می باشد ,این گونه مطالعات بیشتر برپارامترهای روانی و فیزیکی خاصی تکیه دارند , درحالی که به سایر مشخصات فیزیکی مانند کف سازی یا نوع پیاده رو و مشخصات روانی همانند اجتماع پذیر بودن و یا حس امنیت پیاده روها کمتر توجه شده است. در این مطالعه در کنار بررسی و تحلیل خصوصیات فیزیکی و روانی پیاده روها تمامی عوامل از دیدگاه عابرین , مسوولان وکارشناسان و ادبیات تحقیق استخراج گردیده و به دو دسته مسوولان و عابرین طبقه بندی شده اند تا شکاف های موجود دقیق تر تحلیل شوند .در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و همچنین برای بررسی داده ها از تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است ,سپس داده های بدست آمده به وسیله ی نرم افزارExpert Choice تحلیل حساسیت شده اند . طبق نتایج بدست آمده پارامترهای امنیت و اجتماع پذیر بودن محیط بیشترین تاثیر رادر جذب افراد و ارتقای سطح رضایتمندی عابرین از قدم زدن در پیاده روها دارد. رسیدن به راهکارهایی سریع و هوشمندانه جهت افزایش میزان مقبولیت پیاده روهای شهری و کشف فاصله ی بین عابرین و مسوو لان از جمله مزایای این تحقیق به شمار میرود.

لینک کمکی