فایل (word) بررسی نقش چراغ های هوشمند به عنوان ابزاری بهینه برای حذف دوربرگردان ها با کالیبراسیون نرمافزارAimsun

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی نقش چراغ های هوشمند به عنوان ابزاری بهینه برای حذف دوربرگردان ها با کالیبراسیون نرمافزارAimsun :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

حمل و نقل یکی از ضروری ترین نیازهای جامعه امروز می باشد و کاهش زمان سفر به دلیل اهمیت روز افزون زمان در جوامع مدرن امری ضروری میباشد. بخش زیادی از زمان در طول سفرهای درون شهری مردم در کلان شهرها,به علت کندی عبور و مرور اتلاف میگردد. یکی از عوامل کندی عبور و مرور, تقاطعها میباشند که اگر به درستیطراحی و کنترل نگردند, باعث افزایش تاخیر, افزایش زمان سفر, کاهش ایمنی و افزایش آلودگی هوا میشوند. دراین تحقیق با استفاده از کالیبراسیون نرم افزارAimsun و دادههای ترافیکی دو تقاطع در شهر کرج, به بررسی نقش پارامترهای مختلف در طراحی تقاطعها پرداخته شده است. نتایج این بررسیها نشان میدهد که تقاطع دارایچراغ هوشمند و فاز انحصاری گردش به چپ با خط عبور انحصاری گردش به چپ نسبت به سایر طرحهایپیشنهادی دارای پارامترهای بهتری همچون تاخیر کمتر, آلودگی کمتر, سرعت بیشتر و ایمنی بیشتر میباشد

لینک کمکی