فایل (word) نقش حجاب و عفاف در تحکیم اساس خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش حجاب و عفاف در تحکیم اساس خانواده :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

بی تردید مقدسترین پیوندها که بر پایه ی قانون خلقت ضرورت یافته پیوند زناشویی و اصیلترین واحد اجتماع, واحدخانواده است و سعادت و سلامت هر جامعه با سلامت و سعادت کانون خانواده پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد و طبیعتا هرعاملی که در تحکیم روابط خانواده مؤثر باشد در استواری اجتماع نیزمؤثراست و بالعکس. از آنجا که دشمنان اسلام همیشه در صدد ضربه زدن و بی هویت کردن ملتهای مسلمان به خصوص ملت مسلمان ایران بوده و هستند این بار با فریب کاری,شعار آزادی زن را سر داده اند و حجاب را از عفت تفکیک کرده اند و می خواهند با ولنگاری زنان و تشویق مردان هوس بازنظام خانواده را آسیب پذیر سازند. با توجه به رسالت عظیمی که در مقابل نسل جوان احساس می شود تلاش شده به منظور آگاهی نوجوانان و جوانان به حیله ها و ترفندهای فکری دشمنان, نقش حجاب و آثار مثبت آن و تاثیر بی حجابی و آثار سو آن موردبررسی قرار گیرد. در واقع میتوان گفت که تنها راه چاره, تجدید حیات اسلامی و احیای آداب و سنن مذهبی درکلیه شئون زندگی است چرا که( حجاب از مؤثرترین عوامل تحکیم خانواده و بی حجابی و ابتذال در پوشش, از مخربترین عواملتزلزل خانواده است ) به امید آن که همه ی مردان و زنان حق طلب خود را از صدمات ولطمات جبران ناپذیر بی حجابی و ابتذال در پوشش وارهانند و زندگی ای سرشار از آرامش و پاکی وفضیلت و خوشبختی در پیش گیرند.

لینک کمکی