فایل (word) نقش حجاب در کاهش آسیب های اجتماعی با تأکید بر سیاست جنایی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش حجاب در کاهش آسیب های اجتماعی با تأکید بر سیاست جنایی ایران :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هر جامعه با مشکلات و آسیب های متعددی دست و پنجه نرم می کند که هر یک از این آسیب ها ومشکلات, علل و عواملی دارند. یکی از این آسیب ها که جامعه کنونی ما با آن مواجه است مسئله بدحجابی می باشد. بدحجابی در جامعه ریشه در عوامل متعددی از جمله تضعیف اعتقادات مذهبی, عدم اطلاع از آثار بدحجابی, تبلیغ مدگرایی از رسانه ها, فقدان الگوی مناسب پوشش, تصور اشتباه بین آزادی و بی بند وباری و... دارد که در این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد. هم چنین برای حل مشکل بدحجابی, راهکار هایی پیشنهاد می شود که از جمله می توان به استفاده از امکانات تبلیغی برای بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به آثار مخرب ) تهدید سلامت اجتماع و خانواده, رشد طلاقو... ( و مزایای حجاب )حفظ نظم و امنیت در جامعه, دیده شدن زن به عنوان یک انسان نه وسیله ای برای هوسرانی و... ( اشاره نمود. ازطرفی براساس آیات و روایات دین مبین اسلام که برای هر چیزی حد و مرزی قرار داده است و تجاوز از آن حد ومرز را با مجازاتی همراه کرده است و نیز در راستای اصل اخلاق گرایی حقوقی که زمینهی دخالت دولت در حیطه ی زندگی خصوصی مردم را برای صیانت از ارزش های اخلاقی جامعه فراهم میکند, دولت می تواند از طریق سیاست جنایی متناسب با بدحجابی برخورد کند. نتیجه آن شد که ارتقا آگاهی مردم از مزایا و آثار مخرب بدحجابی و برخورد قانونی و هدفمند دولت با آن, باعث کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشرفت و امنیت جامعه میگردد.

لینک کمکی