فایل (word) نقش حجاب در کاهش آسیب های اجتماعی از منظر قرآن کریم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش حجاب در کاهش آسیب های اجتماعی از منظر قرآن کریم :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

حجاب و عدم رعایت آن موضوعی است که با بحث آسیب های اجتماعی گره خورده است. مسأله بی حجابی یک معضل کاملا مشهوددر جامعه کنونی است که نه تنها آسیب های اجتماعی جدی را متوجه افراد بی حجاب می نماید؛ بلکه تمام اعضای جامعه را با این آسیبروبه رو می سازد. حجاب با بسیاری از مسائل پیوند خورده و دارای ابعاد سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی شده است. این مسأله ازآنجهت که خطابش با زنان است, به نیمی از جمعیت جامعه مربوط است و از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد, به همه افراد جامعه مربوط می شود. با توجه به این قضیه, حساسیت و اهمیت موضوع حجاب روشن می شود. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفیتحلیلی به بررسی نقش حجاب در کاهش آسیب های اجتماعی پرداخته و از مبانی قرآن کریم در بحث حجاب و آسیب های اجتماعی بهره می گیرد.

لینک کمکی