فایل (word) نقش بانوان در مصرف آب در سایه سبک زندگی دینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش بانوان در مصرف آب در سایه سبک زندگی دینی :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

آب در اسلام از اهمیت ویژه ای بر خوردار است وبعنوان نعمتی حیات بخش جایگاه والایی در آفرینش دارد در قرآن نیز اشارات فراوانی به این ماده ارزشمند شده .در دهه های اخیر به دلایل متعددی تامین آب در جهان هرروز دشواری بیش تر می یابد وچارهای جز صرفه جویی نیست با توجه به این که مدیریت خانه ومدیریت مصرف آب در خانه اغلب دردست بانوان است از نقش کلیدی آنان در آموزش سایر افراد خانواده نمی توان غافل شدو با اصلاح الگوی مصرف وتوجه به عوامل ساختاری در جامعهفرهنگ مصرف را می توانند در کشور ارتقا دهند. پژوهشهای اخیر نشان از وضعیت بحرانی مصرف آب در جامعه دارد . بانوانمهم ترین نقش را در مدیریت مصرف دارند ومی توانند با رعایت بسیاری از قوانین ساده در حفظ این سرمایه گرانبها گام بردارند .توجه بانوان به آموزه های دینی در الگوی صحیح مصرف و جلوگیری از اسراف وتبذیر به ویژه در مصرف آب و پیشگیری از هدر رفت آب وکاهش آب بها از راهکارهای عملی صرفه جویی در مصرف است .بی توجهی خانواده ها به ارزشها واعتقاداتدینی در نوع مصرف سبب تناقضات ارزشی ولجام گسیختگی اسراف وتبذیر در جامعه خواهد شد هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش زنان در بهینه سازی مصرف آب ,مدیریت مصرف وحفاظت منابع آبی با توجه به توصیه های متون مقدس اسلام وتشیع وسنتهای بومی می باشد .این پژوهش می کوشد تا به این پرسش هاپاسخ مناسب دهد که جایگاه زنان در اصلاح الگوی مصرف کجاست؟ وبه چه میزان می توانند در حل معضل کم آبی و نجات از بحران موثر باشند ؟این پژوهش بر اساس تحلیل وبررسی داده ها ساماندهی می شود .

لینک کمکی