فایل (word) نقش اجتماعی زن بلوچ در جامعه عشیره ای و سنتی بلوچستان از گذشته تا کنون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش اجتماعی زن بلوچ در جامعه عشیره ای و سنتی بلوچستان از گذشته تا کنون :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بلوچستان محل برخورد چهار فرهنگ ایرانی عربی هندی و آسیایی است که به دلیل نزدیکی به هر یک از این فرهنگ ها, بسیاری از اعتقادات, عادت ها و رفتار های آن ها در جامعه ی بلوچ ظهور کرده است. در گذشته به دلیل تعاملات کمتر مردم بلوچ با جوامع همجوار,آنچه را که از داستان ها و اشعار بر می آید وضع زن نسبت به دیگر جوامع در بهترین شرایط ممکن خود بوده است. ولی آنچه را نباید از ذهندور داشت اینکه باید همراه با حفظ افتخارات قبلی, در جهت بر طرف کردن کاستی ها و تنگ نظری های جامعه ی فعلی تلاش نماییم .جامعه ی فعلی بر اثر تهاجم فرهنگی و ایده های غربی هندی عربی از شرایط آرمانی به دور است. رسوخ تفکر کاستی در جامعه ی بلوچ - -ناشی از هجوم و نزدیکی فرهنگ سرزمین هزار چهره ی هند می باشد. همچنین قرارگیری در مسیر عبور بردگان از آفریقا به آسیا و نیزعواملی چند به نوعی در شکل گیری نظام کاستی در بلوچستان مؤثر بوده است . در جامعه ی بلوچ, زن دوش در دوش مرد به عنوان همفکر وهمگام در تمام مراحل زندگی حرکت کرده ولی بعد از محکم شدن بنیان های نظام کاستی و تفکرات جامعه های همجوار و تلفیقی ازنظریات اسلامی محلی, متأثر از تعصب مردانه و جامعه ی پدرشاهی , سبب شکل گیری مرز بندی های محکم بین زن و مرد شده -است . وجود فقر و نابسامانی از نقش اجتماعی زنان بلوچ را که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می باشد, کاسته است.

لینک کمکی