فایل (word) منابع, جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی, فرصت ها و تهدید ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) منابع, جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی, فرصت ها و تهدید ها :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در دنیای امروز که بخش اعظم جهان درگیر بحران ها و مشکلات اقتصادی است, تلاش فراوانی از جانب روشنفکران و سیاستمداران برای برون رفت از این معضلات و ارایه ی راه حل جدید برای ایجاد ثبات در سراسر جهان صورت می گیرد. مقام معظم رهبری راهبرد مدیریتجهادی را مطرح کرده اند. مدیریت جهادی در واقع علم و هنر رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی است که مبتنی است بر تلاش و جهاددر تمام عرصه های علمی, سیاسی, اقتصادی, فرهنگی , هنری و نظامی . مدیریت جهادی در جهت نیل به اهداف راهبردی و کلان یک سیستم و رفع موانع موجود در آن می کوشدو 3 ویژگی دارد: 1- خدمت به مردم 2- نیت الهی کار برای خدا 3- تکیه بر علم آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته موضوع زنان می باشد که به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه در این مدیریت جهادی خواهان حضورو مشارکت خود بوده تا با تلاش و مبارزه همیشگی اش با تبعیض و بی عدالتی, پا به پای مردان در این طرح خود را بازتعریف نماید. این نوشتار به روش اسنادی کتابخانه ای و روش توصیفی فرصت ها و تهدیدهای بر سر راه زنان را مورد بررسی قرار می دهد.

لینک کمکی