فایل (word) مفهوم شناسی سبک زندگی در معارف اسلامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مفهوم شناسی سبک زندگی در معارف اسلامی :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

توجه به مفهوم سبک زندگی در جامعه ایرانی به سالهای اخیر باز میگردد, دلیل این امر تغییرات مداوم در شیوههای عینی زندگی مردم است. این تغییرات در سبک زندگی افراد جامعه, اسباب کنجکاوی و بعضا نگرانی صاحب نظران و سیاست گذاران اجتماعی فرهنگی را فراهم آورده است. شاید بتوان این موضوع را با گستردگی پوشش رسانههای غربی و اقبال روزافزون مخاطبان ایرانی به این رسانهها و نیز جامعه پذیری, فرهنگ پذیری و الگوگیری از شاخصهای سبک زندگی ارائه شده در این رسانهها مرتبط دانست. شایان ذکر است این دغدغه تنها به تأثیرات رسانههای غربی محدود نمیشود و رسانههای داخلی را نیز در بر میگیرد. در مقاله حاضر که با هدف شناخت مفهوم سبک زندگی تدوین شده است, مروری خواهیم داشت برتعریفی از سبک زندگی, ریشه شناسی این مفهوم, اهمیت آن از دیدگاه اسلام, ویژگیها و عوامل مؤثر بر آن. امید است همگان با بهره گیری از کتاب هدایتگر الهی (قرآن) و معارف عمیق دینی واسلامی, در راه رضای حق تعالی قدم برداشته و از پویندگان راه حقیقت و بندگی خالق یکتا بوده باشیم.ان شا االله.

لینک کمکی