فایل (word) مدیریت مصرف برق در منزل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مدیریت مصرف برق در منزل :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این مقاله راهکارهای مدیریت مصرف انرژی در منزل که توسط بانوان قابل پیاده سازی است ارائه شده است. با توجه به اینکه بانوان درکنار سایر وظایف اجتماعی ناگزیر به ایفای وظیفه مدیریتی در منزل را دارند, انجام هرگونه مدیریت مصرف در منزل به عهده این قشر جامعهمیباشد. از طرفی وظیفه اصلی دیگر بانوان آموزش فرزندان است. چنانچه شخصی خود اطلاعات لازم در زمینهای خاص را داشته باشد وبرخی صرفه جوییها و مصرفهای بهینه را جزئی از وظیفه خود بداند در هنگام آموزش اصول اخلاقی و آموزشی به فرزندان به صورت ناخواسته موارد مذکور را در دستور کار خود قرار میدهد. در نتیجه آموزش مدیریت مصرف نه تنها باعث کاهش مصرف در زمان حال می- شود بلکه نسل آینده نیز تحت تاثیر این آموزش قرار میگیرند و جامعهای با تفکر مصرف بهینه خواهیم داشت. بنابراین آموزش بانوان در زمینه مدیریت مصرف یکی از وظایف اصلی و شرعی افرادی است که در این زمینه دانش و تخصص دارند

لینک کمکی