فایل (word) مطالعه آزمایشگاهی تاثیر توزیع جریان بر روی نوسانات سطح آب در محل تقاطع چهار شاخه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مطالعه آزمایشگاهی تاثیر توزیع جریان بر روی نوسانات سطح آب در محل تقاطع چهار شاخه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی موثر در توزیع جریان در محل تقاطع کانال ها بر روی نوسانات سطح آب به صورت آزمایشگاهی بررسی شد. این پارامترها عبارتند از: نسبت دبی ورودی, زاویه تقاطع کانال ها و اختلاف تراز کف کانال ها در محل تقاطع. نتایج آزمایشات نشان داد که افزایش نسبت دبی ورودی و برخورد جریان های ورودی سبب نوسان سطح آب شده و تغییرات بیشتر سطح آب را به دنبال دارد و میزان پایین افتادگی سطح آب در محل تقاطع در نسبت دبی های ورودی پایین, کمتر است که مقدار آن در زاویه 90 درجه و نسبت دبی 0/2 در حدود 1 میلیمتر و برای نسبت دبی 1 در حدود 5 میلیمتر بود. همچنین تغییر ارتفاع کف کانال فرعی تاثیر زیادی بر روی پروفیل طولی سطح آب کانال اصلی در محل تقاطع نداشت. برای تمام زوایا, پروفیل سطح آب در کانال اصلی روند افزایشی دارد. این پروفیل در نزدیک انتهای تقاطع, نوساناتی همراه با کاهش عمق آب دارد که برای زاویه 30 درجه و نسبت دبی های پایین بسیار ناچیز و برای نسبت دبی های بالا در حدود 2 میلیمتر بود. نوسانات سطح آب می تواند در نتیجه ی برخورد دو جریان ورودی, زاویه ی تقاطع کانالها و عدد فرود باشد و کاهش مقطعی عمق آب در انتهای تقاطع در نتیجهی تقسیم جریان در کانال های خروجی است.

لینک کمکی