فایل (word) مدیریت مصرف آب مشهد با مشارکت ذینفعان و بهره برداران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مدیریت مصرف آب مشهد با مشارکت ذینفعان و بهره برداران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تامین آب به شدت وابسته به الگوی بارش و تغییرات آب و هوا می باشد, بعلت تغییرهای اقیلم در کشورمان, خصوصا خشک سالی های پیدرپی استان خراسان رضوی, انتظار می رود نوسانهای قابل توجهی در دهه های آینده در تهیه آب داشته باشیم. این پژوهش ابتدا به درک وضعیت فعلی و آینده تقاضای آب می پردازد و همچنین ظرفیت آب در شهرستان مشهد که بعلت ویژگیهای زائر پذیری آن پیوسته در حال توسعه تقاضای آب شرب است را بررسی می کند. سپس سعی شده, بوسیله شبکه عصبی مصنوعی نیاز آبی شهرستان برای سال های آینده, پیش بینی شود. این پیش بینی مقدمهای برای مدیریت مصرف شهری (جهت بهینه سازی الگوی مصرف و کاهش هدررفت ناشی از نشت) خواهد بود. بطوریکه بتوان ذخایر و منابع محدود آب پاک مشهد را افزایش داد. در ادامه برای بهبود مدیریت مصرف به راهکار ایجاد فرهنگ مصرف پرداخته شده است و تجربه های کشور های مختلف جهان که با مشکل نیاز آب شهری مواجه بوده اند در این موردآورده شده است.

لینک کمکی