فایل (word) مدل هیبریدی برای مدیریت استراتژیک تقاضای آب کشاورزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مدل هیبریدی برای مدیریت استراتژیک تقاضای آب کشاورزی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مدیریت آب در مناطق خشک نظیر کویر مرکزی ایران بدون مدیریت استراتژیک تقاضای آب در پر مصرف ترین بخش مصرف کنندگان (بخش) کشاورزی ممکن نیست. در این مطالعه, با استفاده از مدل هیبریدی پیشنهادی (فرایند تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ایده آل اصلاح شده MTAHP) رتبه بندی راهبردهای مدیریت تقاضای آب کشاورزی مناطق خشک انجام گردید. مدل هیبریدی MTAHP از نقاط قوت دو مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و شباهت به گزینه ایده آل اصلاح شده (M-TOPSIS) استفاده کرده و نقاط ضعف آنها را پوشش می دهد. به این ترتیب که برای به دست آوردن وزن های نسبی, مقایسات زوجی AHP به کار گرفته شده و همچنین بررسی نرخ سازگاری با استفاده از مدل AHP انجام شده است. در نهایت, رتبه بندی راهبردها از طریق مدل M-TOPSIS انجام گردیده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که مدل هیبریدی فرایند تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ایده آل اصلاح شده (MTAHP) می تواند در بررسی و اولویت بندی راهبردهای مربوط به مدیریت تقاضای آب کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه تحقیق با استفاده مدل بهینه سازی غیرخطی مقدار آب صرفجویی شده از اجرای بهترین راهبرد اصلی (تغییر الگوی کشت) برآورد شده و تاثیر باز تخصیص آب صرفه جویی شده در افزایش سود اقتصادی و بخش های خدمات و صنعت تعیین شده است .

لینک کمکی