فایل (word) برآورد کشش پذیری نرخ سود نسبت به حجم سپرده های بانکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) برآورد کشش پذیری نرخ سود نسبت به حجم سپرده های بانکی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی حسابداری,مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین کشش پذیری نرخ سود براساس حجم سپرده های بانکی می باشد از این رو عوامل تعیین کننده کشش پذیری نرخ سود شامل نرخ تورم و منابع مالی بانک میباشد و حجم سپرده های بانکی حاصل نگهداری قسمتی از درآمد افراد جامعه به صورتهای مختلف برای مصرف آینده در سیستم بانکی کشور میباشد.جامعه آماری تحقیق شامل سرپرستی های بانک ملی در استانها طی 6 سال از ابتدای سال 88 تا پایان سال 93 می باشد. جهت تبیین تاثیر واقعی سود بانک, تورم استان مربوطه کم شده است و به طور متوسط سود واقعی منفی می باشد. بدین معنی متوسط نرخ تورم از متوسط نرخ سود بانکی طی سالهای مورد مطالعه بالاتر بوده است. در نهایت کشش بدست آمده 009.0 -می باشد. یعنی اگر خالص تورم یک درصد افزایش یابد, منابع بانک ملی در استانهای مختلف 9 صدم درصد کاهش میبابد. همچنین نتایج نشان می دهد سود واقعی بانک, تولید ناخالص داخلی, شاخص مسکن و نرخ سود اوراق مشارکت با حجم سپرده بانکی ارتباط معنی دار دارد در نتیجه به نظر می رسد عوامل موثر بر نرخ سود سپرده بانکی به میزان نگهداشت سپرده های بانکی تاثیر می گذارد.

لینک کمکی