فایل (word) اهداف و اهمیت دورههای آموزش کارآفرینی و ضرورت آن درسازمانها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اهداف و اهمیت دورههای آموزش کارآفرینی و ضرورت آن درسازمانها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی حسابداری,مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در اقتصاد امروزی در مقایسه با گذشته محیط کسبوکار پیچیده, پویا و بسیار رقابتی شده است. کارآفرینان در پیشبرد فرآیند کسبوکار در مواردی مانند راهاندازی یک شرکت نوظهور, سازماندهی تیم مدیریت جدید, ورودبه بازارهای جدید و یا تمرکز بر بخشی از بازار و تأمین منابع مالی با مجموعهای از تصمیمگیریهای راهبردی مواجه هستند. آنچه در شرایط سخت کنونی ضرورت آن در جامعه بیش از پیش احساس میشود, پرداختن بهمقوله کارآفرینی است. از زمانی که مطالعات و تحقیقات انجام شده, اثرات مثبت اقتصادی و غیر اقتصادی کارآفرینی و کارآفرینان را آشکار ساخت, آموزش کارآفرینی نیز اهمیت و جایگاه والایی یافت. در این شرایط,آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گستردهترین فعالیتهای دانشگاهها در اقصی نقاط دنیا تبدیل شده است و با گذشت زمان دورههای آموزش کارآفرینی نه تنها جای خود را در بستر دروس دانشگاهی و در رشتههایمختلف بازکرده, بلکه در دورههای مختلف تحصیلی از ابتدایی تا دبیرستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. نقش دانش به ویژه یادگیری و تلاش برای یافتن دانش جدید, از جمله عناصر مهم درک توسعه و ایجاد سازمانها و کسبوکارهای کارآفرینانهاند. هدف کلیدی شرکتها و کسبوکارهای موفق ایجاد دانشی جدید برای ساختن و حفظ یک مزیت رقابتی است که با انتقال و توسعه دانش کارآفرینی و اکتساب آن از طریق مدیران و کارکنان سازمان, میتوان مهارتهای کارآفرینانه مدیران و افراد را توسعه داد و سبب افزایش نوآوری در سازمان شد. در نتیجه مطالعه حاضر به دنبال بررسی نقش و اهمیت آموزش کارآفرینی به ویژه در سازمانها و شرکتها و آثار اینگونه آموزشها بر پیشرفت و توسعه سازمان میباشد

لینک کمکی