فایل (word) انتخاب و ارزیابی شریک تولید براساس AHP-FUZZY و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) انتخاب و ارزیابی شریک تولید براساس AHP-FUZZY و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی حسابداری,مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

اساس انتخاب شریک سرمایهگذاری واقعی در تولید چابک, مسئله بهینهسازی است. برای هدف انتخاب بهینه ویژگی شریک شرکت, یک روش ترکیبی کمی و کیفی برای حل مسئله انتخاب شریک با ترکیب -AHPFUZZY و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات پیشنهاد شده است. در پایان, یک مثال عملی برای شرح موضوع آورده شده است

لینک کمکی